Home » Câu Chuyện Triết Học by Will Durant
Câu Chuyện Triết Học Will Durant

Câu Chuyện Triết Học

Will Durant

Published
ISBN :
Paperback
416 pages
Enter the sum

 About the Book 

Cuôn sach nay vơi tưa gôc la “The Story of Philosophy” ra măt ban đoc năm 1926, trong vong 50 năm (1926-1976) sach đươc tai ban 28 lân. Cuôn sach mang lai cho tac gia danh tiêng va nguôn tai chinh dôi dao, tao tiên đê cho viêc ra đơi cac công trinhMoreCuốn sách này với tựa gốc là “The Story of Philosophy” ra mắt bạn đọc năm 1926, trong vòng 50 năm (1926-1976) sách được tái bản 28 lần. Cuốn sách mang lại cho tác giả danh tiếng và nguồn tài chính dồi dào, tạo tiền đề cho việc ra đời các công trình đồ sộ khác: “The Story of Civilization”, “The Lessons of History”, “Interpretation of Life: A Survey of Contemporary Literature”.Cuốn sách này không phải là một lịch sử triết học đầy đủ. Nó là một toan tính nhân văn hóa kiến thức bằng cách tập trung câu chuyện về suy tư triết học chung quanh những khuôn mặt tiêu biểu nhất – theo thiển ý của tác giả – và bỏ qua nhiều người khác để những người được chọn có đủ không gian cần thiết để thể hiện.Cuốn sách này chẳng bao giờ dẫn dắt độc giả đến chỗ sai lầm mà giả định rằng bằng cách đọc nó người ta sẽ trở thành triết gia qua một đêm. Vì một lẽ hiển nhiên là, không có con đường tắt đến với tri thức.Tác giả cũng xác định rõ mục đích của cuốn sách này là làm cho người bình thường hiểu được những ý tưởng cao xa của triết học.Và bây giờ, chúng ta hãy lắng nghe những bậc kỳ nhân trong cuốn sách này, và sẵn lòng bỏ qua những lầm lẫn nhất thời của họ để nhiệt thành học hỏi những bài học mà họ đã nhiệt tâm truyền dạy.